SW wedstrijden

Gedurende het seizoen worden er door een enthousiaste groep mensen vanuit onze vereniging iedere jaar de zo genoemde "SW" zeilwedstrijden georganiseerd. De “coronamaatregelen” hebben echter ertoe geleid dat de start van SW-2020 in Mei tot nader order is uitgesteld. We gaan echter de goede kant uit en houden u via deze website op de hoogte.

Hoe verlopen de SW-wedstrijden: deze worden gevaren op dinsdagavond. De starttijd die hierbij aangehouden wordt is 19.00 uur.
SW betekend Snelheid Watersport en houdt in dat verschillende type schepen tegen elkaar kunnen varen. Elk deelnemend jacht krijgt bij inschrijving een door het watersportverbond vastgesteld SW-getal. Dit is een voor elk type boot berekend cijfer dat gebruikt wordt om na het finishen samen met de gezeilde tijd de wedstrijduitslag te berekenen.
Deze wedstrijden zijn voor alle leden van de vereniging en voor leden van andere verenigingen rondom het Alkmaardermeer.

De data van de wedstrijden kunt u vinden in de agenda. Binnen onze vereniging blijft de onderlinge competitie en het gemoedelijke karakter van de wedstrijden van groot belang. Daarom behoudt de SW- comité het recht, om indien nodig, gedurende het seizoen of na afloop hiervan een ratinggetal per individu aan te passen.

Op deze gezellige dinsdagavonden zullen Irma en Hugo en hun medewerkers zorgen voor een heerlijke zeilersmaaltijd vooraf. Tijdens de prijsuitreiking na de wedstrijd kan met elkaar gedronken en nagepraat worden. 

2018-05-22 SW03
2018-05-15 SW02
2018-05-08 SW01
2017-09 Eindklassement SW
2016-09 Gecorrigeerde einduitslag
2016-09 Eindklassement SW
2015 einduitslag SW
2014 Einduitslagen
2013-09-09 Jeugd
2013-09-09 Kajuit