SW

Gedurende het seizoen worden er door een enthousiaste groep mensen vanuit onze vereniging iedere jaar de zo genoemde "SW" zeilwedstrijden georganiseerd. 

Hoe verlopen de SW-wedstrijden: deze worden gevaren op dinsdagavond. De starttijd die hierbij aangehouden wordt is 19.30 uur.
SW betekend Snelheid Watersport en houdt in dat verschillende type schepen tegen elkaar kunnen varen. Elk deelnemend jacht krijgt bij inschrijving een door het watersportverbond vastgesteld SW-getal. Dit is een voor elk type boot berekend cijfer dat gebruikt wordt om na het finishen samen met de gezeilde tijd de wedstrijduitslag te berekenen.
Deze wedstrijden zijn voor alle leden van de vereniging en voor leden van andere verenigingen rondom het Alkmaardermeer.

De data van de wedstrijden kunt u vinden in de agenda. Binnen onze vereniging blijft de onderlinge competitie en het gemoedelijke karakter van de wedstrijden van groot belang. Daarom behoudt de SW- comité het recht, om indien nodig, gedurende het seizoen of na afloop hiervan een ratinggetal per individu aan te passen.

Wegens de Coronaperikelen ligt de SW op dit ogenblik nog stil. Het bestuur zal aangeven wanneer de SW wedstrijden weer kunnen aanvangen en onder welke voorwaarden.

Zodra de SW wedstrijden kunnen beginnen wordt iedereen verzocht de regels in acht te blijven nemen zolang dat van overheidswege als noodzakelijk wordt aangegeven. Na de wedstrijd wordt vooralsnog geen prijsuitreiking gehouden worden.

Zodra mogelijk zullen versoepelingen van de regels door het bestuur kenbaar worden gemaakt.