Nummer 9, juli 2021. Nieuwsbrief.

In de vakanties lukt het helaas niet om de nieuwsbrief via e-mail te versturen. Vandaar dit bericht op de site,  

Kermis in Akersloot – Clubweekend - Verzegeling toiletten aan boord - winterstalling

Beste leden,

Zo voor de vakantie nog een paar berichten vanuit het bestuur

Kermis in Akersloot

Gewoontegetrouw wordt er ook dit jaar weer een kermis georganiseerd in Akersloot van 30 juli t/m 2 augustus.

Door corona en de hieruit voortvloeiende maatregelen kan de kermis niet zoals vanouds op het Wilhelminaplein gehouden worden. De 1,5m maatregel maakt dat er naar een ruimere locatie gezocht moest worden en is besloten om de kermis te houden op het parkeerterrein van het RAUM, het “groene” parkeerterrein naast onze toegangsweg.

Met Gemeente, kermisexploitant en betrokken Akerslootse ondernemers is overeengekomen dat onze parkeerplaats toegankelijk blijft voor onze leden wat middels borden, hekwerken, gastheren en -vrouwen en beveiligers duidelijk geregeld zal worden. Ook zal er een hek voor het houten bruggetje over de sloot geplaatst worden.

De kermis zal om iedere dag om 14.00u opengaan en sluiten om 24.00u. Het geluidsniveau zal om 23.00u  lager gezet worden.

Er zal op de kermis geen alcoholische drank geschonken of verkocht worden. Uiteraard zal er, zoals ieder jaar, op onze haven te horen zijn dat er feest gevierd wordt.

Als bestuur hebben we alles in het werk gesteld om ook bij te dragen aan een feestelijk verloop van deze ( vnl. kinder-) kermis.

 

Clubweekend

Wij hebben het voornemen om dit jaar weer een clubweekend te organiseren. Met de eerdere versoepelingen lijkt dit ook goed haalbaar. We zullen echter – als gevolg van de recente ontwikkelingen mbt Covid – de komende weken de ontwikkelingen blijven volgen en op een zo laat mogelijk moment definitieve besluiten nemen over doorgang van het clubweekend of mogelijk het aantal activiteiten beperken.

 

Verzegeling toiletten aan boord

Het Ministerie van I&W werkt op dit moment de uitvoering van de verzegeling voor pleziervaartuigen uit. Het Watersportverbond roept alle leden van haar verenigingen op te reageren op het Besluit Activiteiten Leefomgeving zodat er een uitvoering komt die realistisch en haalbaar is.

 

De invoering van de verzegeling gaat volgens het Watersportverbond echter te snel. Deze staat nu gepland voor 1 juli 2022, gelijk met de invoering van de Omgevingswet. Om aan de verzegeling te kunnen voldoen, zijn er verschillende mogelijkheden in ontwikkeling. 

  • Vuilwatertank - voor deze optie is het probleem dat er op dit moment niet voldoende vuilwater uitpompstations in de havens zijn. Daarnaast staan ze op de havens die ze wel hebben, op een lastig bereikbare plek of werken ze (nog) niet naar behoren. Dit zorgt voor lange rijen voor watersporters die bij terugkomst in de haven hun vuilwatertank willen legen.  
  • Zuiveringsinstallatie - in Nederland is deze mogelijkheid nog niet op de markt.

Aangezien beide oplossingen voor het toiletwater lozing probleem nog niet voldoen, vraagt het watersportverbond om een overgangstermijn van minimaal vijf jaar om de infrastructuur van vuilwater uitpompstations op orde te krijgen (voldoende en goed werkende stations in havens, maar ook langs de openbare vaarweg). Daarnaast moeten er betaalbare kleine zuiveringsinstallaties verkrijgbaar zijn voor booteigenaren.

 

Van 30 juni tot en met 3 september 2021 kan je via onderstaande link reageren op de wijziging van het Besluit Activiteiten Leefomgeving verzegeling pleziervaartuigen van het ministerie van I en W. 

 

https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_bal_verzegeling_toiletwater_pleziervaart

Winterstalling

 De aanmelding voor de winterstalling moet voor 1 augustus gedaan worden,als je zeker lt zijn van een plek meld je dan op tijd aan via het formulier op de site!

 

Wij hopen dat jullie allemaal kunnen genieten van het mooie zomerweer en dat we elkaar regelmatig op het water tegenkomen.

 

Stay safe!

 

Het bestuur