Duiker landtong

Dijkverhoging haven gereed

Resultaat dijkverhoging
Dode algen

Afgelopen maanden is de westdijk van de haven verhoogd en in de landtong aan de oostzijde is een duiker geplaatst. We hadden bij een bepaalde windrichting veel last van binnenlopende algen en andere troep. Dat verzamelde zich in een dode hoek in de havenkom. Nu er een duiker geplaatst is in deze dode hoek kan er meer doorstroming plaatsvinden. De duiker heeft een doorsnede van 1030 mm en geeft nu al resultaat. Tevens is een nieuw hekwerk geplaatst en voetpad aangelegd. Je ziet nu dat het voetpad hoger is dan de beschoeiing en dat het iets afloopt.

Zie fotoalbum voor de verschillende fasen werkzaamheden.