Corona-maatregelen op de havenCorona-maatregelen op de haven

Update 8 mei 2021

Het zal niemand ontgaan zijn dat we nog steeds in de Corona Pandemie zitten maar dat er licht aan het einde van de tunnel is. Steeds meer Nederlanders zijn gevaccineerd maar het is helaas nog steeds noodzakelijk om te leven met beperkende maatregelen. Wij vinden het van groot belang dat de gezondheid van onze leden niet onnodig in gevaar gebracht wordt en zullen de overheidsmaatregelen dan ook zo goed als mogelijk volgen. Dit heeft helaas een aantal consequenties voor evenementen die wij normaal gesproken organiseren.

 • Zeillessen (en trainingen) voor de jeugd van 8 tot 18 jaar. De kinderen worden zoveel mogelijk in zeilkleding door hun ouders gebracht en weer opgehaald, de kleedkamers en de douches zijn vooralsnog gesloten. De begeleiding vindt plaats door enkele instructeurs in een rubberboot waarbij we de corona regels in acht nemen
 • Zeillessen voor volwassenen: gezien de huidige Corona regels worden deze nu niet gegeven en wachten we op verdere versoepelingen in de regels voordat we dit weer oppakken.
 • De SW-wedstrijden (zeil trainingen) op dinsdagavond voor leden van de vereniging. De trainingen worden begeleid door een moederschip en een rubberboot. Gezien de huidige corona regels kunnen we hier nog niet aan beginnen en moeten we eerst verdere versoepelingen afwachten.
  Door het KNWV wordt lobby gevoerd om voor twee mans boten (Valk, Centaur, etc) vrijstelling te krijgen omdat deze vaak worden gevaren door mensen uit dezelfde bubbel en een afstand van 1,5 mogelijk is. Voor meermans boten (draak, h-boot, regenboog, kajuit boten, etc) zou mogelijk eenzelfde vrijstelling gegeven kunnen worden op voorwaarde dat ze met maximaal 2 man gevaren worden. Zodra er voldoende verruiming mogelijk is zullen we de SW opstarten.
  Zeilwedstrijden voor meerdere klassen zeilboten en voor deelnemers van meerdere verenigingen (zowel aan het Alkmaardermeer als daarbuiten). Gezien de huidige corona regels kunnen ook deze evenementen nog niet georganiseerd worden en wachten we op verdere versoepelingen en instructies vanuit het KNWV (het watersportverbond).
 • Overige activiteiten zoals o.a. de openingstocht en het clubweekend. Gezien de huidige corona maatregelen worden deze evenementen nog niet georganiseerd en houden we de versoepelingen van de corona maatregelen in de gaten voordat we verder stappen nemen.

Voor alle activiteiten geldt dat we de regels de overheid en van het KNWV volgen. Nadere berichtgeving zal via de website (en waar nodig via nieuwsbrieven) gecommuniceerd worden.

Gelukkig kunnen we wel varen en elkaar op het water opzoeken, neem echter je verantwoordelijkheid en houd afstand.

We hopen natuurlijk dat we zo snel mogelijk verder kunnen verruimen maar moeten ook zorgen dat onze leden gezond blijven.

_________________________________________________________________

Extra gedragsregels naar aanleiding van de Corona-pandemie.

 • Houdt u aan de hygienevoorschriften van het RIVM
 • Blijf thuis indien u klachten heeft als verkoudheid, hoesten en/of koorts,
 • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar, ook op de paden en de steigers. Op de steigers kan dat lastig zijn omdat ze relatief smal zijn. Wacht dus even aan het begin van de steiger of op uw boot totdat de steigers vrij zijn, stap eventueel indien mogelijk op een zijsteiger om anderen te laten passeren.
 • Ga niet met meer dan 2 personen op een boot en zorg voor 1,5 meter afstand, gezinsleden uitgezonderd.
 • Ga niet staan praten met elkaar op plaatsen waar anderen dan niet meer kunnen passeren zonder de noodzakelijke afstand te houden.

In navolging van de maatregelen vanuit de veiligheidsregio is het sanitair gesloten. Alleen het mindervalidentoilet (laatste deur aan noordzijde van het gebouw) is open voor gebruik. Als de loods open is, kan ook gebruik worden gemaakt van het toilet in de hal (onder de trap). Alhoewel de toiletten regelmatig worden schoongemaakt wordt u ook zelf gevraagd de toiletten schoon achter te laten. De volgende gebruiker zal dat op prijs stellen!

Het is in ons aller belang dat we de maatregelen van de overheid en hiervoor genoemde gedragsregels respecteren en uitvoeren. Uiteraard in de eerste plaats voor onze gezondheid, maar ook om - op bescheiden schaal - onze hobby uit te kunnen voeren. Politie en Handhaving zijn de afgelopen dagen diverse keren bezoek geweest en dat gaf geen aanleiding tot nadere op- of aanmerkingen. Laten we dat zo houden, dan kunnen hopelijk op zo spoedig mogelijk De Roef weer openen en de verenigingsactiviteiten een aanvang laten nemen.

Het bestuur