Controle antifoulinggebruikControle antifoulinggebruik

Binnenkort bezoekt Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier, in samenwerking met Rijkswaterstaat, diverse jachthavens en stallingterreinen in Noord-Holland om het juist gebruik van antifouling te controleren. Booteigenaren zijn weer gestart met het onderhoud van hun vaartuigen. Vaak wordt dan de onderkant van de boot voorzien van een nieuwe laag aangroei werende verf (antifouling). Voor recreatievaart mag alleen biocide houdende verf worden gebruikt als deze zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Niet alle producten die, met name in webshops, worden aangeboden voldoen hieraan. Middelen die biociden of koper bevatten, hebben namelijk een uiterst negatief effect op de waterkwaliteit. Het aanbieden of gebruik van niet toegelaten producten kan een boete opleveren óf kan ertoe leiden dat het aangebrachte middel van het vaartuig moet worden verwijderd.

Inmiddels zijn er met name voor vaartuigen die alleen op zoet water varen, veel alternatieven ontwikkeld. Graag willen zij de recreatievaart op het juiste gebruik van beschikbare producten, maar vooral op de milieuvriendelijke alternatieven wijzen.

Bijgaand treft u een folder aan met informatie over het gebruik van antifouling. Tijdens de controles delen hun toezichthouders zelf de folder ook uit en geven zij tips.