Reanimatie cursusReanimatie cursus

Na 4 jaar is 30 mei weer een bijscholingscursus reanimeren en AED in de Roef geweest.

Goed opletten!Goed opletten!
  
In rijen van 2 opstellenIn rijen van 2 opstellen
  
Hugo kijkt toeHugo kijkt toe
  
Henk kijkt bezorgdHenk kijkt bezorgd
 

Foto's Marjolein Porsius