PRIVCACYBELEID VAN DE ALKMAARSE ROEI EN ZEILVERENIGING (ARZV-ZM)

 Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de ARZV-ZM verwerkt van haar leden. Indien u lid wordt van de ARZV-ZM of om een andere reden persoonsgegevens aan de ARZV-ZM verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om u persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u dit privacybeleid door te lezen en te bewaren voor de eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: De ARZV-ZM, Klaas Hoornlaan 1, 1921BM, Akersloot, Kvk nr 37129744 De functionaris ledenbeheer van de ARZV-ZM is de penningmeester, bereikbaar onder het algemeen telefoonnummer (0251-313920), Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Welke gegevens verwerkt de ARZV-ZM en met welk doel

2.1 In het kader van uw lidmaatschap kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd: voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, adresgegevens, eventueel postadres, telefoonnummers, e-mailadressen en bankrekeningnummers. Ook beeldmateriaal dat tijdens (door de ARZV georganiseerde) activiteiten wordt gemaakt valt onder deze persoonlijke gegevens.

2.2 De ARZV-ZM verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.

b) uw naam, adresgegevens, email adres en telefoonnummer kunnen worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de ARZV-ZM
c) uw naam, adresgegevens, geboortedatum, geboorteplaats en email adres worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

d) Beeld materiaal kan gebruikt worden voor publicatie op de website van de ARZV-ZM

2.3 Bewaartermijn: Uw persoonsgegevens kunnen tot uiterlijk een jaar na beëindiging van lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen met de ARZV-ZM en u te informeren over de ontwikkelingen van de ARZV-ZM.

2.4 E-mail berichtgeving (opt-out): De ARZV-ZM gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de ARZV-ZM. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

De ARZV-ZM verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Na deze termijn worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft De ARZV-ZM passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de ARZV-ZM gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met deze verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten zodat uw persoonsgegevens beschermd blijven.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van de ARZV-ZM kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De ARZV-ZM zal binnen een maand na ontvangst op uw verzoek reageren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop de ARZV-ZM uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de penningmeester via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.