Gedurende het seizoen worden er door een enthousiaste groep mensen vanuit onze vereniging iedere week zo genoemde "SW" zeilwedstrijden georganiseerd. De belangstelling voor deze wedstrijden is nog steeds groeiende, en wij willen alle leden hierbij animeren om hieraan deel te nemen.
U kunt zich voor deelname aan de wedstrijden aanmelden 60 minuten tot +45/30 minuten voor de aanvang bij het startcommite in de roef, inschrijfgeld is een lachertje. De data van de wedstrijden kunt u vinden bij agenda.
Waar staat SW voor: Snelheidsfactor Watersport. Elk deelnemend jacht krijgt bij inschrijving een door de K.N.W.V. vastgesteld SW- GETAL. Dit is een voor elk type boot berekend cijfer dat gebruikt wordt om na het finishen samen met de gezeilde tijd de wedstrijduitslag te berekenen.
Binnen onze vereniging blijft de onderlinge competitie en het gemoedelijke karakter van de wedstrijden van groot belang. Daarom behoudt de SW- comité het recht, om indien nodig, gedurende het seizoen of na afloop hiervan een ratinggetal per individu aan te passen.

Hieronder vindt u de uitslagen: