Hinder Wilhelminasluis in 2020

Hinder voor scheepvaart door obstakels bij Wilhelminasluis.

extract nieuwsbrief:
Op dit moment wordt er door aannemer Heijmans hard gewerkt aan het vernieuwen van de Wilhelminasluis. Ook in de kolk zijn er verschillende bouwactiviteiten. Tijdens de werkzaamheden kan scheepvaart binnen zogenaamde bloktijden de sluis passeren. Vaak gaat dat goed maar het komt regelmatig voor dat de sluis is gestremd. Dat heeft enerzijds te maken met drijfvuil in de Zaan en anderzijds met de verbouwing. Gevolg is dat de passerende schepen even moeten wachten. Dat is vervelend. Samen met de aannemer doen we onze uiterste best om de hinder tot het minimum te beperken.

Lees verder de webversie van de nieuwsbrief 20 februari 2020