0

Wilhelminasluis
Wilhelminasluis

Hinder werkzaamheden Wilhelminasluis

Voor de kleine recreatievaart blijft ook de historische Groote sluis (naast de Wilhelminasluis) in bedrijf, maar het advies voor de recreatievaart blijft: Indien mogelijk op werkdagen de Wilhelminasluis zoveel mogelijk mijden. Hou bij de omvaarroutes rekening met spitsuurstremmingen.

Rijkswaterstaat.2018.12250.2

Sinds februari zijn de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis in Zaandam hervat. De werkzaamheden duren tot eind 2020. Hierbij informeer ik u over de hinder die de scheepvaart de komende tijd kan ervaren als gevolg van de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis in Zaandam.

Maximale afmetingen

Sinds eind maart is de doorvaartbreedte in de sluis beperkt door het tijdelijk remming- en geleidewerk langs de Westkade. Dit remmingwerk is nodig om de werkzaamheden aan de kademuur hierachter veilig te kunnen uitvoeren. De sluis is daardoor regulier toegankelijk voor schepen met een maximale afmeting van 86 x 9.5 x 2.8 meter. Met een bijzonder transportvergunning, welke minimaal één week tevoren via de website van gemeente Zaanstad dient te worden aangevraagd, kunnen de maximale afmetingen gaan tot 110 x 10 x 2.80 m. De maximale waterverplaatsing is 2000 m3. Deze situatie blijft van kracht tot het najaar van 2020.

Passage in bloktijden

Vanaf dinsdag 25 juni 2019 tot en met maandag 29 juli 2019 worden damwanden in de sluis aangebracht. Dit gebeurt vanaf het water. Daarvoor is de Wilhelminasluis van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur en van 14:30 tot 18:30 uur gestremd. De scheepvaart kan passeren tot 8 uur, tussen 12 en 14.30 uur en na 18.30 uur. U dient rekening te houden met enig oponthoud. Pleziervaart wordt geadviseerd in die periode indien mogelijk de route over de Zaan te ontzien in verband met de verwachte drukte.

Ook op 22 en 23 aug en op 29 en 30 aug wordt in bloktijden gewerkt en is alleen doorvaart mogelijk voor, tussen en na de bloktijden.

In de periode nov/dec en jan/feb wordt nog eens (ieder) vijf weken in bloktijden gewerkt. Hierover wordt u tegen die tijd nader geïnformeerd.