2019     
     
Jan    
  Nieuwjaarsreceptie Aanvang: 15.00 uur
Maart    
  31 Lezing Annemieke Bes (nadere mededelingen volgen)
April    
  16  Algemene Ledenvergadering Aanvang: 20.00 uur
  13,14 Tewaterlating
Mei    
  7 Start SW
  19 Openingstocht
Juni    
  15,16 Sprint kampioenschappen Vrijheid
  22,23  Holland Trophy H-boten en ONK FJ
  29 Zeilchallenge
Juli    
  25 t/m 29  Victorie Sail Alkmaar (NB van 23 t/m 31 juli geen afweermogelijkheid 
    voor passanten in Alkmaar) Programma: victoriesailalkmaar.nl
Aug    
  16 t/m 18 Alkmaar Open 
  23 t/m 25 Clubweekend
  30,31 NK Valken
  27 Slot SW
Sept    
  1 NK Valken
     
Okt    
  5,6 Wijnmaandevenement
  11,12 Draken- en Regenboogevenement
  27 Winterberging
Nov    
  2,3   Winterberging
  15 Medewerkersavond
  19 Algemene Ledenvergadering Aanvang: 20.00 uur