5
+5

Afvalverwerking
Afvalverwerking

Afvalverwerking op de haven

Zo vlak voor aanvang voor het nieuwe seizoen willen wij uw aandacht vragen voor een groeiend probleem op onze haven, namelijk de afvalverwerking. In de afgelopen seizoenen is de afvalstroom behoorlijk gegroeid en zijn de kosten gestegen van ruim € 6500 naar € 9000 per seizoen. Een voorbeeld: het legen van de restafvalcontainer van 5 m2 (tijdens het seizoen bijna wekelijks) kost ruim € 160 per keer.

Op onze haven zamelen we afval zoveel mogelijk gescheiden in. Er zijn grote containers voor organisch afval en huishoudelijk restafval, een rolcontainer voor glas en een rolcontainer voor papier en karton. Daarnaast kunt u in het huisje achter de container afgewerkte olie, bilgewater, oude accu’s, olie- en brandstoffilters, oliedoeken en verfafval kwijt.

Helaas moeten we constateren dat in het huisje ook regelmatig jerrycans met oude brandstof en ander chemisch afval worden neergezet. Tevens vinden we in de restafvalbak vaak kartonnen dozen, oude apparaten en grofhuisvuil. De havenmeester probeert dit afval zoveel mogelijk weer uit de restafvalcontainer te vissen om boetes van onze afvalverwerker te voorkomen. Grof huisvuil en chemisch afval moeten dan apart door hem in zijn vrije tijd worden afgevoerd naar de gemeentelijke stortplaats of tegen hoge kosten bij GPGroot. Het is niet juist om de vereniging en de havenmeester met dit soort afval op te zadelen terwijl u dit zelf gratis bij uw gemeente weg kunt brengen. Daarnaast wordt de restafvalcontainer vaak op nogal chaotische wijze gevuld. Het afval wordt aan de voorzijde onder de klep volgegooid en lijkt dan vol terwijl er aan de achterkant nog ruimte genoeg is. Gevolg; de havenmeester moet het afval weer uit de container halen en de container opnieuw inpakken om alle afval kwijt te kunnen.

Wij willen dan ook een klemmend beroep doen op alle leden en gasten om het afval zoveel mogelijk te scheiden en op een ordelijke manier in de daarvoor bestemde containers te deponeren. Neem chemisch afval en grofvuil mee naar huis en breng het zelf naar de gemeente! Bij twijfel, vraag het aan de havenmeester. Op deze manier dragen we allemaal ons steentje bij en houden de kosten in de hand!

Het bestuur