0

Wilhelminasluis
Wilhelminasluis

Hervatten werkzaamheden Wilhelminasluis

Bron: Nieuwsbrief vernieuwen Wilhelminasluis 27 februari Provincie NH

Half februari is bouwer Heijmans weer gestart met de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis. Daarmee wordt een periode van onzekerheid afgesloten en kan de blik weer op de toekomst worden gericht. Met aan de horizon: een vernieuwde Wilhelminasluis, een opgeknapte openbare ruimte en twee gloednieuwe bruggen. Volgens de huidige planning worden de werkzaamheden eind 2020 afgerond. Hervatting van het werk betekent natuurlijk ook dat de hinder toeneemt. Voorlopig blijft de verkeerssituatie bij de sluis nog ongewijzigd. Maar vanaf komend najaar gaat het verkeer merken dat er gewerkt wordt.

Het werk en de gevolgen voor de scheepvaart
Hieronder staat een overzicht van de werkzaamheden en hinder voor zover die voor de scheepvaart van belang zijn. De planning geeft een globaal beeld en ligt nog niet tot op de dag vast. De hinder geldt voor zowel de beroepsvaart als de pleziervaart. In bepaalde perioden geldt mogelijk een omvaaradvies voor de pleziervaart. 


Login Form

Inloggen is alleen mogelijk voor ARZV leden.

Bedankt voor uw bezoek.