1
+1Werkzaamheden N246-N244

Het is zover! Aannemer Dura Vermeer is in opdracht van de provincie Noord-Holland gestart met de werkzaamheden aan de N246-N244. Onderdeel van dit project is het vervangen van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug. In deze nieuwsbrief vertelt omgevingsmanager Joris van Liebergen wat het project behelst en komt de planning van de werkzaamheden aan bod.

Werkzaamheden Kogerpolderbrug
De tijdelijke Kogerpolderbrug wordt gebouwd in de periode december 2018 t/m april 2019. De nieuwe Kogerpolderbrug wordt gebouwd in de periode mei t/m oktober 2019.
• De tijdelijke beweegbare Kogerpolderbrug heeft in gesloten toestand een doorvaarhoogte van circa 3 meter.
• Tijdens het in- en uithijsen van het beweegbare brugdek is het scheepvaartverkeer 1 tot 2 dagen gestremd. Deze werkzaamheden vinden plaats in vier weekenden.
• De tijdelijke brug wordt beweegbaar, heeft een opening- en sluitingstijd van 2 minuten en gaat maar eens in de 20 minuten open.
• De opening- en bedienregiems van de tijdelijke brug zijn hetzelfde als bij de bestaande brug.
• Tijdens de werkzaamheden aan de Kogerpolderbrug geldt voor een periode van drie maanden een breedtebeperking voor de doorvaart van 12,5 meter.
• De omleidingsroute voor recreatievaart loopt via de Markervaart en de Beatrixbrug.

Werkzaamheden Beatrixbrug
De nieuwe Beatrixbrug wordt vanaf september 2018 gebouwd en is klaar in april 2019. Tijdens de werkzaamheden rijdt het wegverkeer over een tijdelijke brug direct naast (ten westen van) de Beatrixbrug. Voor het scheepvaartverkeer is het volgende van belang:
• De tijdelijke beweegbare brug heeft een gesloten doorvaarthoogte van 1,5 meter.
• De adviesroute voor recreatievaart loopt via de Knollendammervaart en de Kogerpolderbrug.
• Tijdens het in- en uithijsen van het beweegbare brugdek is het scheepvaartverkeer 1 tot 2 dagen gestremd. Het eerste stremmingsweekend is 25-26 augustus. Daarna volgen er nog 3 weekenden rond september 2018 en maart 2019.
• De tijdelijke brug wordt beweegbaar, heeft een opening- en sluitingstijd van 2 minuten en gaat maar eens in de 20 minuten open.
• De opening- en bedienregiems van de tijdelijke brug zijn hetzelfde als bij de bestaande brug.
• De tijdelijke Beatrixbrug is vanaf 8 september 2018 in gebruik. Vanaf die datum zijn de wachtplaatsen voor de recreatievaart ook gereed. De wachtplaatsen voor de beroepsvaart volgen later.
• De omleidingsroute bij stremmingen wordt aangegeven met gele borden en is t.z.t. te vinden bij de scheepvaartberichten.
• De omleidingsroute bij stremming voor de beroepsvaart staat t.z.t. bij de scheepvaartberichten.
• Van 08-09-2018 t/m 28-12-2018 is er een breedtebeperking (12,5 meter).

Login Form

Inloggen is alleen mogelijk voor ARZV leden.

Bedankt voor uw bezoek.