2
+1
1


Maaiboot

Alkmaardermeer wordt gemaaid

Persbericht  Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 30 juli 2018.

In het Alkmaarder- en Uitgeestermeer worden de komende weken waterplanten gemaaid. Dit is nodig om het meer goed bevaarbaar te houden.

Locatie
Nadat de waterplanten de afgelopen maanden minder snel groeiden dan verwacht, heeft het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer de afgelopen week meerdere meldingen ontvangen van watersporters die last hebben van de waterplanten. In de intensief gebruikte delen van het meer worden de waterplanten verwijderd. In de andere delen van het meer wordt de natuur met rust gelaten.

Recreatiebetonning
Watersporters wordt aangeraden om binnen de recreatiebetonning te blijven. De groen-witte en rood-witte boeien zijn aangelegd door het recreatieschap om aan te geven waar veilig kan worden gevaren.

Verwerking
De gemaaide waterplanten worden te drogen gelegd op de Saskerleidam en vervolgens vermengd met de ondergrond, waarbij de gehele dam opnieuw wordt ingezaaid met gras. Er is voor deze milieuvriendelijke oplossing gekozen in overleg met de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.


Recreatie betonning

Persbericht  Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 16 juli 2018.

Op vele plekken in Nederland hebben waterrijke gebieden last van explosief groeiende waterplanten. In het Alkmaarder- en Uitgeestermeer gaat het om de smalle waterpest. De afgelopen periode heeft Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer de groei van de waterplanten in het meer nauwlettend in de gaten gehouden. Op dit moment wordt er nog geen overlast van waterplanten waargenomen. Ook recreanten bevestigen dit. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, worden de planten daarom nog niet gemaaid.

Maaien

Het recreatieschap gaat de waterplanten pas verwijderen op het moment dat er overlast wordt ervaren. Waterplanten kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het ecologisch systeem. Daarom wordt er alleen gemaaid op plekken waar de overlast voor de watersport het grootst is. Zodra het recreatieschap de planten gaat maaien, wordt er langs de randen van het gemaaide gedeelte recreatiebetonning aangebracht. De betonning geeft aan waar wel en waar niet gevaren kan worden. De meest actuele informatie over de maaiwerkzaamheden is te vinden op de website of Facebookpagina van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Wanneer recreanten overlast van waterplanten ervaren, dan kunnen zij dit doorgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het is van belang dat zij hierbij zo goed mogelijk de locatie van de overlast vermelden.

Duurzame verwerking van de waterplanten

In overleg met de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gesproken over de meest milieuvriendelijke manier van verwerken van gemaaide waterplanten. Er is besloten om de waterplanten te laten indrogen op de Saskerleidam. De smalle waterpest is een plant die snel indroogt, waardoor er weinig materiaal overblijft. Met deze duurzame manier van verwerken wordt voldaan aan de Wet Milieubeheer. De gemaaide planten worden na het drogen vermengd met de ondergrond, waarbij de gehele dam opnieuw wordt ingezaaid met gras. Op deze manier krijgt de Saskerleidam weer haar vertrouwde groene uitstraling.

Vooruitblik

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de overlast van de waterplanten een veelomvattend vraagstuk is. In de zoektocht naar een blijvende oplossing voor de overlast van de waterplanten, worden diverse andere ontwikkelingen op en rond het meer meegenomen. Denk hierbij aan de gewenste duurzame verbetering van de zwemwaterkwaliteit. Hierbij werkt het recreatieschap samen met het hoogheemraadschap, Landschap Noord-Holland, de provincie en diverse andere belanghebbenden. Ook wordt afstemming gezocht met andere vaargebieden in Nederland waar dit vraagstuk speelt. 

Login Form

Inloggen is alleen mogelijk voor ARZV leden.

Bedankt voor uw bezoek.