1
+1

Waterpest
Waterplanten in het Alkmaardermeer 

Bron: Nieuwsbrief november 2017  van recreatieschap alkmaarder-en uitgeestermeer.

De afgelopen jaren ondervinden watersporters op het Alkmaarder- en Uitgeestermeer plaatselijk veel overlast door uitbundige groei van waterplanten. Zelfs zeilboten raakten erin verstrikt en bootmotoren liepen vast. Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer voelt zich verantwoordelijk om vanuit zijn recreatiedoelstelling hieraan iets te doen. Samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de provincie Noord-Holland, omliggende gemeenten en belanghebbenden wil het schap tot een oplossing komen om de overlast van waterplanten te beperken. Ook uw input is belangrijk.

Oorzaak snelle groei waterplanten
Als gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water zijn overheden verplicht om maatregelen te nemen voor het terugdringen van meststoffen in meren zoals het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Dit om de ecologische oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Deze maatregelen leiden tot helderder en plantenrijk water. Omdat zonlicht daardoor makkelijker tot de ondiepe bodem doordringt, zorgt dit weer voor een toename in de groei van waterplanten.

Smalle waterpest
Uit onderzoek is gebleken, dat vooral de waterplant ‘smalle waterpest’ de overlast veroorzaakt. Door de voedselrijke bodem en de vele ondiepe plekken in het meer groeit de smalle waterpest hier makkelijk. Deze waterplant wortelt in de onderwaterbodem en vormt lange vertakte stengels zowel verticaal als horizontaal. De plant kan wel 4 meter hoog worden en bloeit van mei tot en met augustus. Daarna sterft deze gedeeltelijk af en overwintert met liggende stengels op de onderwaterbodem. Gezien de bloeiperiode veroorzaakt de smalle waterpest vooral overlast tijdens het recreatieseizoen.

Vooruitzicht
Het einddoel voor de verbetering van de ecologische oppervlaktewaterkwaliteit is nog niet bereikt. Op de langere termijn wordt verwacht dat andere soorten waterplanten opkomen die minder overlast veroorzaken, maar de smalle waterpest zal niet verdwijnen.

Stand van zaken
Dit betekent dat het wenselijk is de overlast van de waterplanten beheersbaar te maken. Het recreatieschap heeft hierom de aanwezigheid van waterplanten in het meer in kaart gebracht en zijn er diverse gesprekken gaande met betrokken overheden om scherp te krijgen wat mogelijk is. Er zijn namelijk ook diverse kaders waarmee rekening gehouden moet worden. Denk bijvoorbeeld aan randvoorwaarden gesteld door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, natuurwetgeving en kaders gesteld vanuit vaarwegbeheer. Ook de ervaringen en oplossingen van andere organisatie die te maken hebben met overlast door waterplanten zijn inzichtelijk gemaakt.

Hoe nu verder?
De betrokken overheden willen de waterplanten alleen verwijderen op locaties waar ze voor de recreatievaart overlast veroorzaken. Dit omdat de aanwezigheid van waterplanten ook van belang is voor de ecologie van het meer.

Graag wil het recreatieschap samen met de gebruikers van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer bespreken waar waterplanten verwijderd zouden moeten worden. Daarnaast is het van groot belang dat goed wordt nagedacht over de wijze waarop en het tijdstip van verwijdering van de waterplanten. Dit vraagt om maatwerk en maakt de oplossing tegen de lokale overlast complexer.

Rondom het meer zijn er circa 35 stakeholders. Binnenkort worden deze stakeholders uitgenodigd voor een gesprek. Op basis van o.a. de resultaten van deze gesprekken maakt het recreatieschap een voorstel voor het bestuur van het recreatieschap, dat uiteindelijk een besluit moet nemen over de aanpak van de waterplanten in het meer.

Wilt u graag op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Login Form

Inloggen is alleen mogelijk voor ARZV leden.

Bedankt voor uw bezoek.